Migratie ICT-voorzieningen

Gepubliceerd op 03-11-2014

Begin december vindt binnen de school een grootscheepse migratie plaats van de ICT-voorzieningen. De interne netwerken van alle scholen van SOML (Stichting Onderwijs Midden-Limburg) worden door een externe partij overgenomen (IT-Workz).

De migratie vindt niet op alle scholen tegelijkertijd plaats. Niekée is ons al voorgegaan en ook BC Broekhin maakt de overstap voordat Ursula aan de beurt is. Op 3 december om 18.00 uur start de feitelijke migratie van de lokale servers naar die van IT-Workz, maar de voorbereidingen zijn al lang in volle gang.

Informatiebijeenkomst voor de medewerkers
Op dinsdag 2 december is er een speciale informatiebijeenkomst ('Roadshow') voor alle medewerkers waarin de werking van de nieuwe ICT-voorzieningen wordt toegelicht. Deze bijeenkomst vindt plaats van 14.50 - 15.35 uur, lesuur 8 vervalt.

Overlast
Tijdens de migratie zullen bepaalde voorzieningen tijdelijk niet beschikbaar zijn. Hieronder een kort overzicht:

  • Op donderdag 4 en vrijdag 5 december zal er geen WiFi zijn.
  • Die dagen zijn ook de computerlokalen buiten bedrijf. De netbookkarren kunnen gebruikt worden maar hebben geen toegang tot internet. Het kan zijn dat ook maandag 8 december de computerlokalen nog niet functioneel zijn.
  • Vanaf maandag 1 december kunnen wachtwoorden van Magister niet meer worden veranderd.
  • In de vaklokalen kan het digitale schoolbord soms tijdelijk niet gebruikt worden.

Nieuwe services
Uiteraard gaan we er uiteindelijk op vooruit! Zo zal de schoolsoftware via de zogenaamde DigiCampuz, een virtuele desktop (zie afbeelding), voortaan ook vanaf thuis te gebruiken zijn. Verder krijgen alle leerlingen in de nieuwe omgeving (beperkte) schijfruimte ter beschikking.

Ga terug