PRESENTATIE SECTORWERKSTUK: OVER DE SYNTHESEKLAS

Gepubliceerd op 12-01-2017

Examenleerlingen van de leerweg GT dienen in hun laatste jaar een sectorwerkstuk te maken. In groepjes leveren ze dan een product af, waarin ze per persoon ongeveer 20 klokuren geïnvesteerd hebben. De uitwerkingen zijn heel divers: sommige groepjes organiseren een fictieve examenreis naar een ander land, met alles erop en eraan. Andere kiezen voor een technische opdracht in hun sector. Dit jaar was er één groepje die iets heel bijzonders ging onderzoeken: de syntheseklas van Sint Ursula.

Glenn Lotmann, Stef Verdonschot en Mick Dumont gingen met dit onderwerp aan de slag. Vanuit hun eigen persoonlijke invalshoek: alledrie leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Zij kennen de syntheseklas dus als geen ander. Ook hadden zij een bijzonder doel voor ogen, zij wilden namelijk aan docenten uitleggen hoe ze het beste om kunnen gaan met autisme. Daarom stelden zij drie deelvragen op:

  • Wat is autisme?
  • Hoe reageert een autist op/in zijn leef-/leeromgeving?
  • Hoe moet een leraar met leerlingen met autisme omgaan?

Het groepje presenteerde hun bevindingen in eerste instantie aan een klein gezelschap. Ze kozen daarbij bewust voor docenten die nog niet zo lang op Sint Ursula werken, om ook deze docenten kennis te laten maken met de syntheseklas en syntheseleerlingen. Dit groepje was echter zo onder de indruk, dat gevraagd werd of de jongens hun presentatie voor alle leraren wilden doen.

Zo gezegd, zo gedaan. Dus op dinsdag 10 januari was het zover. Als een volleerd presentator (compleet met head-set!) nam Mick Dumont het woord. De aula was gevuld met docenten en Mick stond op het podium. Hij vertelde (zonder spiekbriefje!) haarfijn wat autisme inhoudt, hoe leerlingen met autisme kunnen reageren in de klas en wat docenten kunnen doen om leerlingen met autisme zo goed mogelijk te begeleiden.

Het werd een ontzettend interessante presentatie van ongeveer 20 minuten. Na afloop werden de jongens overladen met complimenten. Ook zij genoten er zelf zichtbaar van. “We vinden het belangrijk dat docenten weten dat ze leerlingen met autisme, vaak met een klein steuntje in de rug, echt enorm kunnen helpen. Wie had een paar jaartjes geleden gedacht dat ik hier zou staan om een aula vol docenten toe te spreken?” aldus een trotse Mick aan het einde van zijn presentatie.

Mick, Glenn en Stef: Sint Ursula kan trots zijn dat we zo’n goede ambassadeurs van de syntheseklas hebben. Een groot compliment voor jullie werk en presentatie!

 

 

De syntheseklas?

Voor veel mensen die aan Sint Ursula verbonden zijn, is de syntheseklas een bekend begrip. Voor degenen die dit begrip nog niet kennen: hier wat extra uitleg. In de syntheseklas kunnen leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften (denk bijvoorbeeld aan leerlingen met een autismespectrumstoornis en/of ADHD) in een reguliere VMBO-setting een erkend diploma of erkende certificaten halen. De leerlingen starten in de brugklas in een kleine klas van maximaal twaalf leerlingen (de syntheseklas) waar zij alle theorievakken krijgen aangeboden door hun vaste groepsleerkracht, de mentor. De praktijkvakken worden door vakdocenten verzorgd, waarbij de mentor een coachende rol aanneemt.

Wanneer de ontwikkeling van de leerling het toestaat, zal stapsgewijs de overstap naar de reguliere gastklas worden gemaakt. Dit overgangsproces wordt “schakelen” genoemd. De geleidelijke overstap naar de reguliere gastklas gaat per vak en wordt intensief begeleid door de mentoren van zowel de syntheseklas als de ontvangende reguliere klas.  Uiteindelijke doel is dat de leerling volledig overgaat naar de reguliere gastklas en vervolgens, met een VMBO-diploma op zak, onze school verlaat.

 

Ga terug