INTRODUCTIE BRUGKLASSERS

Gepubliceerd op 08-09-2016

Het schooljaar is ook voor onze brugklassers weer van start gegaan. Op dinsdag 6 septem- ber werden alle brugklassers op school verwacht. Zij hebben kennisgemaakt met hun klas
en hun mentor door middel van diverse kennismakingsspellen. Vervolgens moesten alle leerlin- gen hun boekenpakket ophalen. Voor iedere leerling lag een pakket met boeken klaar, dat in de klas werd gecontroleerd. Met tassen vol sjouwden ze door de gangen.. Het eerste huiswerk van dit jaar zal dus het kaften van de boeken zijn.

Op woensdag 7 september was er voor de brugklasleerlin- gen een verdere kennismaking met de klas, de mentor en de school. Zo was er een speur- tocht door de school met vra- gen over de school, maar ook met algemene kennisvragen. Voor de school waren ‘groene spelen’ (ofwel samenwerkings- spellen) georganiseerd, waarbij de klas moest samenwerken om de opdracht te voltooien. Zo moesten ze bijvoorbeeld een grote, zware mat optillen met daarop een klasgenootje. Bij de ‘stokkenkring’ kreeg ieder- een een stok en op het teken van de mentor moest iedereen tegelijk de eigen stok loslaten en de stok van de buurman/ buurvrouw vastgrijpen. Op de woensdag heeft de mentor een stortvloed aan informatie verteld aan de klas, bijvoorbeeld over het lesrooster, over de spelregels op school, over te laat komen of afwezig zijn en over de spullen die ze nodig hebben wanneer de lessen beginnen.

De mentoren van leerjaar 1 hebben in ieder geval gezien dat de brugklassers ontzettend goed mee hebben gedaan en hun best hebben gedaan tij- dens de introductie! Hopelijk zal de echte start vanaf don- derdag dan ook fijn verlopen. Dan beginnen de lessen en de brugklassers zullen kennisma- ken met allerlei vakken, lokalen en docenten. 

Ga terug