Aankondiging: bezoek Designer Outlet te Roermond

Gepubliceerd op 20-02-2018

Op vrijdag 2 maart aanstaande bezoeken klas 3B3, 3K2 en 4GT (de leerlingen met de sector Economie & Ondernemen) het Designer Outlet te Roermond.

De leerlingen van klas 3B3 en 4GT1 volgen lesuur 1 de les op school en vertrekken lesuur 2 met de fiets naar Roermond. De leerlingen van klas 3K2 en 4GT2 hebben volgens lesrooster lesuur 1 geen les en zorgen dat zij om 10.00uur bij de hoofdingang (zijde Mc Donald’s) van het Designer Outlet zijn.

In het Designer Outlet voeren de leerlingen opdrachten en activiteiten uit die gekoppeld zijn aan de sector Economie & Ondernemen, met name aan het vak Presentatie & Styling. De inhoud van de opdrachten wordt in de lessen P&S op school voorbereid. Voor de resultaten van de opdrachten krijgen de leerlingen een cijfer, welke meetelt voor het vak Presentatie & Styling.

Indien de leerlingen op vrijdag lesuur 6, 7 en 8 lessen hebben, gaan deze lessen volgens lesprogramma door. De leerlingen worden dan vanaf lesuur 6 in de lessen verwacht.


Het programma:

  • Lesuur 1: les volgens lesrooster
  • Lesuur 2 t/m 5: activiteit/opdrachten in het Designer Outlet te Roermond
  • Lesuur 6 t/m 8: les volgens lesrooster

 

We hopen op een leerzame en creatieve ochtend!
 

Indien u vragen heeft kunt u deze stellen aan ondergetekenden.
Met vriendelijke groet,
docenten Presentatie & Styling

Milou Hoeijmakers & Chantal Palmen

Ga terug